נברן השדות

Heading
שם מדעי
Microtus guentheri
מחלקה
יונקים
מיקום נוסף בגן
No items found.
משפחה
אוגריים
מבנה חברתי
קבוצה
משפחות מורחבות של הורים וצאצאיהם
זמן פעילות
פעיל לילה
מזון
אוכל כל
צמחים עשבוניים, זרעים, פקעות, שורשים, קליפות עצים ומעט חרקים.
סכנות

הרס בתי גידול

תוכנית שימור בגן:
שעת האכלה/העשרה
This is some text inside of a div block.
איזור מחיה ותפוצה
אסיה ואירופה
נברן השדות חי בשטחים פתוחים באזורים בעלי אקלים ממוזג במזרח התיכון, מטורקיה בצפון ועד ישראל בדרום.
מצב שימור
LC
חסר מידע
DD
לא בסיכון
LC
בסיכון נמוך
NT
עתידו בסכנה
VU
בסכנת הכחדה
EN
בסכנת הכחדה חמורה
CR
נכחד מהטבע
EW
נכחד
EX
תמונת מצב
LC
בעולם
This is some text inside of a div block.
בארץ
בתנך
משקל
3
-
6
קילו
תוחלת חיים בטבע
שנים
מעניין לדעת
  • בשנים מסוימות מתרחשת התפוצצות אוכלוסין וצפיפות הפרטים עשויה להגיע לצפיפות של מאות פרטים לדונם