החצר הדרום אמריקאית

בתצוגה הדרום - אמריקאית שוכנים יחדיו חמישה מינים המייצגים בתי גידול שונים בדרום אמריקה:

המרה היא מכרסם ממישורי הפמפס הארגנטיניים, הטפיר הגדול עם האף הארוך והקפיבארה המכרסם הגדול בעולם, מגיעים מאזורים טרופיים סבוכים..

מין דרום אמריקאי נוסף הוא פקארי הצווארון, זהו מין המגיע מכל רחבי דרום אמריקה. הפקארי אומנם קרוב לחזיר אך שייך למשפחה נפרדת.

צילום: רותי שולר

בעלי חיים במתחם:
חזרה ל״מה בגן״