תצוגת העולם התחתון

מיוחדת העוסקת בבעלי חיים השוכנים מעל ומתחת לפני הקרקע ומתחתם. המינים בתצוגה זו מדגימים התאמות שונות לבית הגידול המיוחד שכולל מחסור באור ובחמצן. במתחם, יוכלו הילדים לזחול במחילות מיוחדות ולראות את הסוריקאטות והנובחניות ממש ב"גובה העיניים". בחדר חושך מיוחד תוכלו לראות את עולמם הפחות נראה לעין של בעלי חיים מיוחדים ונחבאים כמו החולד הערום שמבלה את כל חייו מתחת לאדמה במערכת מסועפת של מחילות. בתצוגה גם מינים נוספים כמו טטרה מקסיקנית, דג עיוור החי במערות חשוכות ללא אור. מינים נוספים הם אוגר זהוב חולד ארצישראלי ותיקן .

צילום: חנן שופמן.

בעלי חיים במתחם:
חזרה ל״מה בגן״