סיפורה של טיפה

בואו להכיר את הדגים והים הישראלים בלי להירטב בכלל.

צילום: שחר כהן

בעלי חיים במתחם:
חזרה ל״מה בגן״