איזה טפילים מציקים לבעלי החיים?

איילת אטיאס, בוגרת תיכון אדם ירושלים, חקרה הימצאות טפילים מסוג נמטודות בקרב בעלי חיים בגן החיות

בהנחיית ד"ר אביטל פז וד"ר הדס שטייניץ. המחקר נעשה במסגרת ZOO בגרות

שאלות המחקר שלי היו מהי שכיחות הטפילים במערכת העיכול בבעלי החיים בגן החיות התנ"כי, אילו טפילים אופייניים למינים השונים והאם לעונות השנה יש קשר לנגיעות ולסוג הטפיל. השערתי הייתה כי ישנם מיני בעלי חיים שתהיה להם נטייה לנגיעות בטפילים מסויימים, ושבעונת הקיץ הנגיעות תהיה הגבוהה ביותר.

לשם מתן מענה על השאלות, ערכתי סקר טפילי מעיים בשבע המחלקות שבגן החיות: אוכלי עשב, טורפים, קופים, פילים, ציפורים, מחלקה אוסטרלית ופינת חי. הסקר אמור היה לכלול 4 בדיקות צואה לבעלי החיים, אחת לכל עונה. בפועל, לא תמיד התאפשר לקבל דגימות מכל בעלי החיים ולכן הנתונים אינם מלאים. את התוצאות ערכתי וסידרתי בטבלאות אקסל לפי קבוצות בע"ח שהן בעלות מכנה משותף - אוכלי עשב, דו-חיים, זוחלים, טורפים, מכרסמים, עופות, קופים, יונקים אחרים ותצוגות מעורבות. נתונים שונים מטבלאות האקסל העברתי לגרפים. כמו כן ביצעתי השוואת ממוצעים עונתיים משוקללים ושגיאות תקן.

בסך הכל נערכו 357 בדיקות צואה בשיטת ההצפה בתמיסת מלחים. אחוז הנגיעות של כלל הבדיקות היה 20.4%. רמת הנגיעות בעונות השונות: אביב – 25.47% נגיעות, חורף – 22.92% נגיעות, קיץ – 16.88% נגיעות, סתיו– 14.1% נגיעות. סוג הטפיל העיקרי שנמצא הוא נמטודות. רמת הנגיעות שנמצאה ברוב הבדיקות החיוביות הייתה נמוכה (רמה 1-2: 1-10 ממצאים נראו במיקרוסקופ). הקבוצה הנגועה ביותר הייתה הזוחלים, ורמת הנגיעות הגבוהה ביותר בקרבם הייתה בעונת הקיץ.

מסקנות: בעונת הקיץ לא נמצאה שכיחות גבוהה יותר של טפילי מעיים באופן גורף. נראה שישנם בעלי חיים בעלי נטייה גבוהה יותר להידבקות בכלל, ובטפילים מסוימים בפרט. הסקר לא הניב מסקנה חד משמעית לגבי קשר ישיר בין נגיעות בטפילי מעיים  לעונות השנה, אך ייתכן שגורמים אחרים (כמו לחות, ממשק וטיפולים מניעתיים) משפיעים במקביל לטמפרטורת הסביבה. יש לבדוק את נושא הנגיעות בטפילי מעיים בגן החיות בהקשר של משתנים נוספים, ובפרט צפיפות תצוגות בעלי החיים, שנצפתה בסקר כבעלת פוטנציאל להשפעה משמעותית על הנגיעות בטפילי מעיים ועל רווחת בעלי החיים וכן לבחון ולשפר במידת הצורך את תכנית הטיפול המניעתית נגד נמטודות.