על רביית לוטרות

אלון לוי, בוגר תיכון ליד"ה, חקר את רביית הלוטרות - בהקשר של תפקידו של גן החיות כארגון שומר טבע ומשיב לטבע זנים נכחדים.

בגרות ZOO המחקר נעשה בהנחיית ד"ר נילי אבני מגן וד"ר הדס שטייניץ במסגרת

עבודה זו עוסקת ברבייה של הלוטרה האירופית (Lutra Lutra). בעבודה זו פעלנו בשלושה מישורים שונים: התנהגותי, הורמונלי ופיזיולוגי. במישור ההתנהגותי צפינו וניתחנו סרטוני ווידאו של הלוטרות במצלמות תנועה,  במישור ההורמונלי בדקנו את רמות ההורמונים בעזרת בדיקות צואה המאפיינות מחזור הורמונלי אצל הלוטרות ובמישור הפיזיולוגי ביצענו בדיקה ווטרינרית.

שאלת המחקר של העבודה היא כיצד תקופת הייחום של נקבות הלוטרה, שנמדדת בעזרת ריכוזי  ההורמונים   Estrogen; Progesteroneבצואת נקבת הלוטרה, משפיעה על התנהגות פרטי לוטרות (זכר ושתי נקבות)? וכחלק מהמחקר ניסינו לזהות ולאפיין את מחזור הייחום של הלוטרה האירופית  (Lutra Lutra) בעזרת זיהוי הורמוני אסטרוגן ופרוגסטרון (Estrogen; Progesterone) בצואה ובעזרת תצפיות התנהגות.

תוצאות העבודה הראו מגמות הורמונליות והתנהגותיות אך אין מסקנות חד משמעתיות ביחס למחזור הייחום של נקבות הלוטרות. עם זאת, מסקנות המחקר תרמו רבות להתנהלות צוות הגן עם הלוטרות, בשאיפה שבעתיד משמעו של "גרעין הרבייה" בגן חיות יממש את עצמו, ובכך העבודה תתרום לבלימת תהליך היכחדות הלוטרות מבית גידולן הטבעי שבארץ.