Hours

12/6/2020
 • מאות בודדות בלבד של אורחים צפויים במהלך היום
 • לאוהבי השקט והשלווה  
 • אין תור בקופות
 • אין בעיות חניה

 • מאות בודדות בלבד של אורחים צפויים במהלך היום
 • לאוהבי השקט והשלווה  
 • אין תור בקופות
 • אין בעיות חניה

 • מאות בודדות בלבד של אורחים צפויים במהלך היום
 • לאוהבי השקט והשלווה  
 • אין תור בקופות
 • אין בעיות חניה

The zoo is open at...

The zoo is open at...

The zoo is open at...

אפליקציית גן החיות החדשה בהרצה! שימו לב ! גן החיות נפתח שוב למבקרים, הזמינו כרטיסים באתר!!
אפליקציית גן החיות החדשה בהרצה! שימו לב ! גן החיות נפתח שוב למבקרים, הזמינו כרטיסים באתר!!
בתקופה זו לא יתקיימו האכלות
בתקופה זו לא יתקיימו האכלות
בתקופה זו לא יתקיימו האכלות
בתקופה זו לא יתקיימו האכלות
בתקופה זו לא יתקיימו האכלות