טוען...

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

במטרה לאפשר חווית ביקור איכותית, מלאי הכרטיסים לגן החיות בכל יום מוגבל! להבטחת ביקורכם- שריינו כרטיסים מראש באתר
https://web.attractinet.co.il/JerusalemZoo/?jumpTo=Purches
(מנויים פטורים משריון ביקור באתר)
מחירון
 • מבוגר
  68 ₪
 • ילד(מגיל 3-18)
  52 ₪
 • שוטר, סטודנט, חייל, אזרח ותיק (בהצגת תעודה)
  52 ₪
 • אנשים עם מוגבלות - ילד או מבוגר (בהצגת תעודה)
  35 ₪
מחירי מנוי לשנה
 • ילד
  235 ₪
 • מבוגר
  315 ₪
 • סטודנט
  235 ₪
 • חייל, שוטר , אזרח ותיק, אנשים עם מוגבלות
  235 ₪
 • זוג
  550 ₪
 • זוג+1
  660 ₪
 • זוג+2
  720 ₪
 • זוג+3
  780 ₪
 • זוג+4
  830 ₪
 • זוג+5
  880 ₪
 • זוג+6 ומעלה
  930 ₪
מחירי מינויים למשפחות חד הוריות לשנה (בהצגת ספח תעודת זהות)
 • הורה וילד אחד
  495 ₪
 • הורה ושני ילדים
  640 ₪
 • הורה ושלושה ילדים
  705 ₪
 • הורה וארבעה ילדים
  725 ₪
 • הורה וחמישה ילדים
  765 ₪
 • הורה ושישה ילדים ומעלה
  800 ₪
מחירי כניסה לקבוצה
(מחירי הקבוצה הם למוסדות וארגונים בלבד, בתיאום מראש מעל 25 איש)
 • מבוגר
  54 ₪
 • ילד(מגיל 3-18)
  43 ₪
 • חייל, אזרח ותיק
  43 ₪
 • ילד/מבוגר עם צרכים מיוחדים, נכה (יש להציג תעודה)
  30 ₪


1.   תנאי שימוש באתר לרכישתכרטיסים (להלן: "תנאי השימוש")

1.1 אתר האינטרנט והאפליקציה jerusalemzoo.org.il ,www.israel- aquarium.org.il להלן "האתר"), מופעלים על ידי גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל בירושלים  (ח.פ.  511849937 ).

1.2 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל מאפשרים לכל המעוניין (להלן"הרוכש"), לרכוש כרטיסים לסיורים ולפעילויות השונות (להלן"הסיור", או "המופע"). יובהר כי רכישת כרטיס לביקורבאקווריום אינה מקנהכניסה לגן החיות, וכרטיס כניסה לגן החיות אינו מקנה כניסה לאקווריום.

1.3 לברורים שונים, ניתן לפנות למרכז המידע של גן החיות התנ"כי ואקווריוםישראל, באמצעות שליחת מייל דרך עמוד "צור קשר" באתרי גן החיותהתנ"כי ואקווריום ישראל או בטלפון: גן החיות 02-6750111 אקווריום ישראל מספרטלפון: 0733-3399000,  בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00. (במרכז אינו פעיל בימי שישי וערבי חג ובבתותוחגים)

1.4 ברכישת כרטיסים בצורה מקוונת באמצעות האתר והאפליקציה, הנך מצהיר כי קראתאת תנאי השימוש המפורטים להלן בעיון, הבנת אותם וקיבלת אותם ללא סייג.  

1.5 תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים לשני המינים.

1.6 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש זה מעתלעת, אולם שינוי בתנאי שימוש יחול רק על שירות שניתן אחריו.

1.7 כותרות תנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לצורך פרשנותתנאי השימוש.

 

2.  תנאים כללים

2.1 הרוכש מצהיר כי הינו מעל לגיל 18. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראלמבהירים, כי אין ביכולתם לאמת את עובדת היות הרוכש מעל גיל 18.

2.2 הרוכשמצהיר כי הינו בעל חשבון בנק, תיבת דואר אלקטרוני תקינה ברשת האינטרנט, וכי הינועושה שימוש בכרטיס אשראי שהונפק לו כדין.

2.3 הרוכשמצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת הכרטיסים באמצעות האתר אוהאפליקציה, הינם פרטיו האישיים הנכונים, לרבות כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספרטלפון ותעודת זהות, ומספר כרטיס האשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטיםשאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועיםבחוק.

2.4 הרוכשמצהיר כי השימוש באתר ובאפליקציה הינם לצורך פרטי בלבד.

 

3       רכישת כרטיסים

3.1 נפלה טעות סופר באתר ובאפליקציה לרבות בתיאורהמופע ו/או במחירו, לא יחייב הדבר את גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל. במקרהשנפלה טעות סופר, יוכל הרוכש לבטל את הרכישה ללא גביית דמי ביטול.

3.2 לצורך רכישת כרטיסים בצורה מקוונת על הרוכש לעקוב אחרי שלבי ההזמנהולהשלים אותם, ברצף, ללא הפסקות תוך הקפדה על הזנת פרטים נכונים ומדויקים.

3.3 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל נעזרים בחברה חיצונית לצורך מכירתהכרטיסים וסליקת כרטיסי האשראי. מיד עם ביצוע הזמנת הכרטיסים, יועברו פרטי כרטיסהאשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראילביצוע העסקה. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יעבירו לרוכש הודעה מתאימהלאחר אישור/דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווהתנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. רק לאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה,יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה

3.4 הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדוארהאלקטרוני שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה.

3.5 מובהר, כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה בהתאם לאמור בסעיף 3.4 לעיל,לא יהיה תוקף כלשהו להזמנה.

3.6 למקרה בו, הודעה על אישור ההזמנה לא התקבלה, תוך 15 דקות מהשלמת ההזמנה,יש ליצור קשר עם מרכז המידע וההזמנות במייל או טלפון (בהתאם לשעות הפעילות ימיםא'-ה' בין השעות 15:00-09:00 או מיד ביום ביום העבודה העוקב במידה ובוצע בשעות בהםמרכז המידע וההזמנות סגור, במספר טלפון  073-3399000 או 02-6750111

3.7 הרוכש מאשר שידוע לו, כי תתכנה תקלות בתפעול האתר והאפליקציה לרבות כתוצאהמהשבתה או תקלה של רשת האינטרנט בין אם כתוצאה מכח עליון ו/או לצורך תפעול אושדרוג ו/או כתוצאה מפעולת זדון כלשהי מטעם צד שלישי ו/או כתוצאה מתקלה כלשהי ברשתהאינטרנט ו/או בשל כל גורם אחר, והוא מוותר על כל טענה בעניין כלפי גן החיותהתנ"כי, אקווריום ישראל או מי מטעמם.

3.8 במידת הצורך, הכרטיסים יכורטסו לרוכש בקופות בכפוף להצגת מספר העסקה.

3.9 כרטיס שלא נעשה בו שימוש במועד אליו נרכש, תקף לשנה מיום רכישתו. על מנת לממשובמועד אחר, יש לפנות עד 72 שעות טרם מועד הביקור החדש בבקשה לקבלת כרטיס חלופי.בתום שנה יפוג תוקף הכרטיס ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש.


4. סיורים

4.1 הסיורים והפעילויות השונות מתקיימים בתחומי גן החיות התנ"כי, אובתחומי אקווריום ישראל בירושלים, לפי העניין, אלא אם צוין במפורש אחרת. יובהר כימתחם האקווריום נמצא במתחם שונה ממתחם גן החיות. הכניסה לאקווריום נמצאת במרחק של1.0 ק"מ מערבית  לכניסה הראשית של גןהחיות. 

4.2 על הרוכש להתייצב לפחות רבע שעה לפני תחילת הסיור על מנת לאפשר לסיור להתחיל בזמן.

5. ביטול רכישת כרטיסים

5.1  בקשות לביטול רכישת כרטיסים שנרכשו באמצעות האתר יהיו עד 48 שעות לפני המועד אליו נרכש הכרטיס על-ידי שליחת מייל דרך עמוד "צור קשר" באתרי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לביטול הכרטיסים.

5.2 בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, ישיבו גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לרוכש את כספו בכפוף לאמור להלן.

5.3 ככל שבוצעה העסקה באמצעות כרטיס אשראי, יהיו רשאים גן החיותהתנ"כי ואקווריום ישראל לחייב את הרוכש גם בהוצאות ששילמו גן החיותהתנ"כי  ואקווריום ישראל לחברת כרטיסי האשראי עבור העסקה, ו/או דמיביטול בסך 5% ממחיר השירות או המוצר ועד 100 ₪, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטולעסקה), תשע"א-2010.

6. קניין רוחני

איןלהעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ובאפליקציה ואין לעשות כלשימוש מסחרי בכל פרט אחר שבאתר ובאפליקציה ללא קבלת רשותו של גן החיות התנ"כיואקווריום ישראל מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים,החלות על המידע שבאתר ובאפליקציה, תוכנם, עיצובם הגרפי של האתר והאפליקציה וכל פרטאחר בהם הינם, רכוש גן החיות והאקווריום בלבד ולמשתמש ו/או הרוכש אין כל זכות בהן.

 

7. סודיות ופרטיות

7.1 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכתההזמנה והמכירה של הכרטיסים, מתחייבים לפעול, כמיטב יכולתם, בעצמם או באמצעות מימטעמם, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת הכרטיסים, וכי לא יעשה בו שימוש אלאלצורך המטרות המופיעות להלן. יצוין, כי גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/אומפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנה והמכירה של הכרטיסים, ו/או מימטעמם נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידעבהתאם לתקני PCI DSS .

7.2 אולם,הרוכש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושים גן החיות התנ"כיואקווריום  ישראל ו/או מפעילי האתר והאפליקציה ו/או מפעילי מערכת ההזמנהוהמכירה של הכרטיסים ו/או מי מטעמם על מנת לשמור על פרטיות הרוכש ו/או על סודיותהמידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר והאפליקציה ו/או העתקות מידעמוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/אוכניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגעאחר, והעושה שימוש באתר ובאפליקציה ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטיהתקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד ולא תהיה לרוכש כל טענהו/או תביעה ו/או דרישה כנגדם, לרבות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככלשייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא.

7.3 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל שומרים על זכותם לאסוף בעצמם ו/או באמצעות מימטעמם נתונים סטטיסטיים אנונימיים בנוגע לשימוש הרוכש באתר ובאפליקציה לצורךניתוחם ושיפור השירות באמצעות כך. גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיוזכאים למסור נתונים אלו לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהם כדי לזהות את הרוכשבאופן אישי.

7.4 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו רשאים לעשות שימוש ב "עוגיות'("cookies")  קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מי מטעמם על הכונן הקשיח של המחשב בוהרוכש משתמש באמצעות דפדפן האינטרנט שלו, על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעילולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר והאפליקציה. עם זאת,יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הרוכש באופן אישיוביכולתו לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" אושיימחקו.

7.5 בכפוףלאמור לעיל, גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל, ו/או מי מטעמם, לא יעבירו אתפרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:

7.5.1   לצורך העברתו לחברת האשראילצורך ביצוע ההזמנה.

7.5.2   אם עבר הרוכש על החוק.

7.5.3   במסגרת הליך שיפוטי שיתקייםבין גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל  לרוכש, או בהתאם לצו שיפוטי.

7.5.4   אם הרוכש נתן הרשאה מפורשת לכך

7.5.5   יודגש, שבאפשרות הרוכשלרכוש כרטיסים בקופות רק על בסיס מקוםפנוי באמצעות מענה אנושי ולא באמצעות מערכת מקוונת.

8.     תנאים נוספים

8.1 יחד עם אישור השימוש על הרוכש נדרש לסמן אם ברצונו לקבל מגן החיותהתנ"כי ואקווריום ישראל / או מי מטעמו דיוור אלקטרוני בהתאם לחוק התקשורת(בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו. אם אין ברצונולהמשיך ולקבל דיוור אלקטרוני ביכולתו לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור, על ידילחיצה על לחצן הסר, המופיע בכל הודעת דיוור.

8.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראלרשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדית, למנוע מהרוכש  לרכוש כרטיסים בצורה מקוונתבאמצעות האתר והאפליקציה, באמצעות חסימתו או בכל דרך אחרת לרבות במקרים של ביצועמעשה בלתי חוקי ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או מסירת פרטים כוזבים במתכוון ו/או ביצועמעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בגן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/אובצדדים שלישיים כלשהם.

8.3 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לכלנזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש או לצד שלישי, כתוצאה מרכישתהכרטיסים באמצעות האתר והאפליקציה. אחריות גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראלתהיה מוגבלת לכל היותר להחזר כספו של הרוכש.

8.4 הדין החל על תנאי השימוש הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדיתבכל מחלוקת בין גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל לרוכש, לרבות בגין תנאיהשימוש תהיה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים בלבד.

8.5 גן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל יהיו רשאים להסב ו/או להעביר אתזכויותיהם וחובותיהם לפי שימוש זה, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך באישוראו יידוע המשתמש.

8.6 גןהחיות התנ"כי ואקווריום ישראל רשאים לבטל/לשנות את המופעים ו/או הסיוריםבהתאם לשיקול דעתם הבלעדית.

 


צילום: ברק אמירה.

No items found.

לגן החיות התנ"כי ואקווריום ישראל דרושים מדריכים

group

דרוש/ה מטפל/ת למחלקת קופים  

pets

דרוש/ה מנהל/ת לגן החיות לילדים והמחלקה האוסטרלית

cruelty_free

לאקווריום ישראל דרושים מדריכים!

water

דרושים מאבטחים לגן החיות התנ"כי ולאקווריום ישראל

shield

דרושים דיילי/ות כניסה לעבודה בגן החיות

confirmation_number
קנה כרטיס
איך מגיעים?
go to the top of the page